Farmforce
Pucca Match
Gamification For a Better Life
Digital Forensics

Om GABLE

Gable er et samarbeidsprosjekt mellom teknologi-firma, universitet, leger og behandlende klinikker i 5 europeiske land, delfinansiert av Horizon 2020. Hovedformålet er å utvikle spill av høy kvalitet som kan benyttes av behandlere og foresatte til å gi barn med Cerebral Parese tilpasset fysisk trening, på en underholdende måte. Spillene kontrolleres av pasientenes bevegelser, og kan tilpasses den enkelte bruker. Prosjektet inkluderer også utvikling av kliniske verktøy som kan benyttes av behandlere til å måle endring i pasientenes fysiske kapabiliteter, og det har flere publiserte vitenskapelige artikler.

Sluttproduktet er en nettportal der behandlere, foresatte og barn har adgang til en rekke spesialtilpassede spill og verktøy, i tillegg til et kontrollert sosialt nettverk for alle relatert til barn med Cerebral Parese.

HuginTechs rolle i prosjektet er utvikling av spill og kliniske verktøy, herunder utvikling av nyskapende kontrollmekanismer som benytter fysisk bevegelse med de restriksjoner pasientene har, til å kontrollere spill og kliniske verktøy.

Om Teknologien

Gable-spillene er utviklet i C++, for Windows. Tjenerne er utviklet i C++, for Linux. Spillene støtter enspiller og flerspiller, både konkurrerende og samarbeidende. Spillopplevelsen har en kvalitet på høyde med kommersielle massemarked spill for barn og ungdommer. Alle spill har mulighet for automatisk justering av vanskelighetsgrad, basert på behandlers valg kombinert med pasientens historiske resultater. Behandlere har mulighet til å justere overordnede eller detaljerte innstillinger, for å tilpasse hvert enkelt spill til den aktuelle pasienten. Behandlere, foresatte og pasienter har mulighet til å konstruere egne spill-brett, og dele disse med sin omgangskrets.

Kontrollmekanismen er basert på balansebrett, med egenutviklede algoritmer for å kunne benytte det særegne bevegelsesmønsteret hos pasienter med Cerebral Parese til å gi en stabil spillkontroll. De kliniske verktøyene er utviklet i C++, for Windows, og benyttes av behandlere til å måle pasienters statiske og dynamiske balanse, samt å presentere historisk endring av disse aspektene ved pasientens tilstand.